Jak uczyć w zgodzie z mózgiem?

15/07/2022

Poniżej znajdziecie kilka ciekawych faktów z książki „Neurolanguage coaching – brain friendly language learning”.
Nauczyciel w trakcie lekcji języka obcego powinien zawsze dążyć do osiągnięcia „spokojnego stanu mózgu” (ang. calm state brain) osób z którymi pracuje – tylko w taki sposób przyswajanie materiału w trakcie lekcji może przynieść porządane efekty. Ciekawą rzeczą jest to, że z badań wiemy, że stres którego doświadczamy w sytuacjach społecznych (np. w trakcie wystąpień publicznych) jest odczuwany w tym samym obszarze naszego mózgu i do tego samego stopnia co ból fizyczny.
Co możemy zrobić, aby osiągnąć taki „spokojny stan mózgu”?
Jedną z rzeczy, która powoduje niepokój u uczniów jest niepewność co do tego, kiedy proces nauki języka obcego zostanie zakończony. Wielu z nich wydaje się, że proces ten jest wręcz nieskończony. Autorka proponuje więc, aby od samego początku wyznaczać cele językowe oraz krok po kroku dążyć do ich wykonania.
Z tego samego powodu tak ważna jest informacja na początku lekcji o tym co będzie realizowane oraz powrót do tego na koniec lekcji, aby zasygnalizować, że cel lekcji został osiągnięty.
Od siebie dodam, że często kiedy wprowadzam nowy materiał gramatyczny na niższych poziomach to podkreślam, że na tym etapie wymagane jest jedynie rozpoznawanie danej struktury gramatycznej w tekście lub umiejętność jej zbudowania w zadaniu, natomiast na zastosowanie jej w praktyce jeszcze przyjdzie czas na kolejnych etapach edukacyjnych – ma to za zadanie uspokoić ucznia oraz zrzucić z niego presję perfekcyjnej znajomości uczonego się materiału tu i teraz.