Jak pracować z osobą z dysleksją?

15/07/2022

Poniżej kilka informacji na temat dysleksji oraz jak pracować z osobami z dysleksją na lekcjach języka obcego.
1. Osoby z dysleksją mają ograniczoną zdolność do przetwarzania informacji w pamięci operacyjnej (ang. working memory). To właśnie „working memory” odgrywa kluczową rolę w początkowej fazie zapamiętywania informacji. Dzięki niej utrzymujemy informacje które są przekazywane do dalszych etapów zapamiętywania. Osoby z dysleksją mają duże problemy z utrzymaniem kilku informacji w pamięci operacyjnej w tym samym czasie. Stąd też biorą się kolejne trudności, między innymi, z pracą z dłuższymi tekstami lub działaniami matematycznymi.
.
2. Dysleksja ma bardzo duży wpływ na poczucie własnej wartości. Dyslektycy, bardzo często, czują się gorsi od innych oraz doświadczają więcej stresu w szkole.
.
3. Jeśli jeden z rodziców ma dysleksję to jego dziecko ma od 40% do 60% większe prawdopodobieństwo na to, że również będzie dyslektykiem.
.
4. Jak można im pomóc w nauce języków obcych? Przede wszystkim, potrzebują oni większej ekspozycji na nowo poznane słownictwo oraz struktury gramatyczne. Warto dzielić teksty na mniejsze partie oraz ukierunkowywać pytania na ogólną myśl tekstu a nie szczegółowe informacje.
.
Informacje pochodzą z kursu online w którym brałem udział – kurs organizowany był przez Lancaster University.