Kurs online

MODUŁ I: RELACJA

W module I:

 • Poznasz najważniejsze zasady budowania relacji,
 • Zaczniesz świadomie budować relacje z osobami, które uczysz,
 • Dowiesz się jak tworzyć atmosferę bezpieczeństwa w klasie,
 • Pokaże ci na jakie tematy rozmawiać z uczniami , aby lekcja była atrakcyjna,
 • Dowiesz się o teorii potrzeb Jeffreya E.Younga oraz jak zastosować ją w praktyce,
 • Pokażę ci czym jest uważność (ang. noticing) oraz jak wykorzystać ją w klasie do budowania relacji,
 • Powiem ci jakie błędy popełniłem w przeszłości i jak ich unikać

MODUŁ II: KOMUNIKACJA

W module II:

 • Pokażę ci jak zmaksymalizować poszczególne etapy lekcji aby skupić uwagę uczniów,
 • Dowiesz się czym są przejścia (ang. transitions) i jak duży wpływ mają na uwagę naszych uczniów,
 • Powiem ci, czym jest płynność przetwarzania informacji (ang. processing fluency) i wpływ jaki ona ma na prezentacje nowego materiału,
 • Dowiesz się jak efektywnie dawać wiadomość zwrotną (feedback) ,
 • Zrozumiesz wiele zachowań nastolatków,
 • Powiem co robić w przypadku problemów z zachowaniem – zarówno tych mniejszych jak i tych ekstremalnych,
 • Powiem ci, znowu, jakie błędy popełniłem w przeszłości i jak ich unikać.

MODUŁ III: MOTYWACJA

W module III:

 • Powiem ci co robię na pierwszych zajęciach, aby uczniowie pracowali cały rok,
 • Nauczysz się planować lekcje tak, aby uczniowie zapamiętywali więcej,
 • Nauczysz się wprowadzać nowe zadania tak aby od razu pobudzać zainteresowanie uczniów,
 • Dowiesz się, jakie czynniki wpływają na utrzymanie motywacji według najnowszych badań,
 • Poznasz elementy neurodydaktyki potrzebne do efektywnego przyswajania informacji.

CERTYFIKAT UCZESTNICTWA

POBIERZ CERTYFIKAT