Poznajmy się :)

Nazywam się Dominik i jestem magistrem Filologii Angielskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez 3 lata pracowałem w szkole językowej oraz prowadziłem kursy językowe dla firm i instytucji. Przez kolejne 3 lata prowadziłem własną Szkołę Języka Angielskiego. Chcąc poszerzyć swoje doświadczenie, od września 2017 do czerwca 2019 pracowałem także w Państwowej Szkole Podstawowej ucząc klasy 0-VIII. Na co dzień pracuję w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej. 

Posiadam doświadczenie w wystąpieniach publicznych na największych wydarzeniach edukacyjnych w kraju i na świecie. Występowałem m.in dwukrotnie na Europejskim Kongresie Językowym PASE oraz konferencjach IATEFL Poland. W kwietniu 2019 zrealizowałem jeden ze swoich głównych celów – poprowadziłem sesję szkoleniową dla nauczycieli z całego świata na największej konferencji metodycznej na świecie – IATEFL LIVERPOOL 2019. Znakomita większość moich wystąpień odbywała się w języku angielskim.

W latach 2019-2020 brałem udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+, którego celem było znalezienie nowych metod nauczania w pracy z uczniami szkoły średniej. 

Jestem też autorem artykułów dotyczących efektywnego nauczania języka angielskiego.

Obiecuję, że włożę swoje całe zaangażowanie i doświadczenie, aby pomóc Tobie osiągnąć Twój cel w jak najkrótszym czasie i w jak najlepszej atmosferze.

Artykuły w gazetach:

 • Praca domowa 2.0, Cool School, luty 2017
 • Jak efektywnie przygotować do egzaminu, Cool School, marzec 2017
 • Opis badania w projekcie Erasmus+, Meritum Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, 2021

Wystąpienia publiczne:

 • Europejski Kongres Językowy PASE, How to help your students grow outside your classroom, maj 2017, Warszawa
 • IATEFL Poland (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce), Get ready for one-to-one teaching wrzesień 2017, Bielsko-Biała
 • EduNation, Powtórki językowe, październik 2017, Warszawa
 • IATEFL Poland (Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Angielskiego w Polsce), Minimum preparation, maximum excitation, wrzesień 2018, Wrocław
 • EduNation, sesja online pt. Jak ugryźć zajęcia indywidualne?, październik 2018
 • IATEFL International WebConference (Międzynarodowa konferencja IATEFL Online), Techniques to motivate your students, listopad 2018
 • IATEFL Liverpool 2019 (Międzynarodowa konferencja IATEFL w Liverpoolu), Movement Games, kwiecień 2019
 • Mazowiecki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ostrołęce – 4-godzinne szkolenie dla nauczycieli języków obcych pt. (Nie)technologiczne zagrywki, marzec 2020. 
 • Konferencja online kończąca projekt Erasmus + dla nauczycieli w latach 2019-2020, krótkie wystąpienie podsumowujące przeprowadzone badanie 
 • Europejski Kongres Językowy PASE, The power of our words, maj 2021, Online 
 • EduNation, Konferencja 1001 pomysłów, Nauczanie z wykorzystaniem materiałów autentycznych, sierpień 2021, online