• “Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością możesz osiągnąć wszystko.”

    Thomas Fowell Buxton

  • “With ordinary talent and extraordinary perseverance, all things are attainable”

    Thomas Fowell Buxton